Movie: Chaurya | चौर्य
Director: Sameer Asha Patil
Producers: Nilesh Navalakha, Vivek Kajaria, Sameer Asha Patil & Ashwini Patil
Studio: Navalakha Arts, Holy Basil Productions, Cine Leela Talkies
Cast: Kishor Kadam, Milind Shinde, Ganesh Yadav, Pradeep Velankar, Digvijay Rohidas, Dinesh Lata Shetty, Tirrtha Murbadkar, Ganesh Panpat, Shruti Kulkarni
Story & Screenplay: Sameer Asha Patil
Music & Background Score: Mayuresh Kelkar
Lyrics: Shankarao Dhamnikar, Vishnu Thore, Sameer Asha patil
Singers:
DoP: Shrishail Hiremath & Jeetendra Pandit
Editor: Ketan Madiwale
Sound Design: Lt.Nimish Chheda & Avinash Sonawane, Abhishek Nair
Art Director: Rahj Dagar
Action: Ravi Pali
Choreographers: Bhakti Naik, Ganesh Chandanshive
Make up: Chandrakant Ankolkar, Saurabh Kapde
Costumes: Rupal Rajgor
Genre: Social Crime Thriller
Release Date: 19 August 2016

Articles about the Topic Chaurya | 19 August 2016